Lean utbildning i Sverige

För Er som upplever att ni har brister i den djupare kunskapen om de olika verktygen eller behöver lära Er att sätta dessa i ett sammanhang, så erbjuder vi både rena teoriutbildningar eller ”hands-on” träningar där teori och praktik varvas. Vi har utbildningar både för verkstäder, produktutveckling och administration.

Många ”hands-on” utbildningar sker i vårt Lean Training Center, där vi har specialiserat oss på att utbilda olika Lean-metoder i en simulerad, verklighetstrogen arbetsmiljö.

Andra utbildningar som vi ger är bla:

  • 1-dags Workshop i Issue Breakdown (problemanalys)
  • 1-dags Workshop i Konstruera mot produktkostnad + produktvariationsanalys
  • Candy Box
  • Lean Spelet
Träningsprogram

För er som inte får till det, trots goda teoretiska kunskaper, så har vi omfattande träningsprogram, där fokus ligger mer på hur ni arbetar som organisation, hur ni styr ert förbättringsarbete och hur ni agerar som ledare. Vi hjälper även till med att analysera Ert nuläge för att se vad som skulle behöva göras.

Vi har utvecklat ett fler-modulers träningsprogram för ledare som är vårt mest populära träningsprogrammen. Flera av våra kunder vill att vi kör detta program både i Sverige och i sina utländska verksamheter. Se även: Lean-management-modul-program

Alla utbildningar och träningsprogram som C2U erbjuder kan kundanpassas. Kontakta oss för förslag!

Do you want to know more?
We will contact you.