Förbättringsarbete genom Lean på Trampbilsfabriken

Nytt upplägg på vår utbildning i Trampbilsfabriken!!

C2U Group har inlett ett samarbete med Vibracoustic i Forsheda, Småland. Fabriken, som är ett framstående företag inom Operational Excellence, är vårt nya campus för Trampbilsfabriken.

Vibracoustic upplåter sina lokaler till C2U som förlägger sitt Lean Training Center i dessa lokaler. Utbildningarna är inriktad på Lean-metoder och arbetssätt samt att leda förbättringsarbete. C2U har satt upp sin ”Trampbilsfabrik” i en av lokalerna, där deltagarna genom praktiska övningar kan få en bättre förståelse för Lean-teorierna.

Trampbilsfabriken som utbildningskoncept utvecklades 2007 i samarbete med Innovatum i Trollhättan samt Vinova. Den användes då som en del i träningsprogrammet för att stärka ledare inom svensk bilindustri. På länken nedan kan du få en känsla för vad träningen innebär.

Lean Management hos Innovatum

Leanfilosofin innebär att alla i organisationen ständigt arbetar med att öka kundvärdet genom ständig förbättring. För att möta efterfrågan av en utbildning i hur det går till att arbeta praktiskt med förbättringar, erbjuder vi en grundkurs i Förbättringsarbete genom Lean. Hittills har över 400 person genomgått denna praktiska utbildning i Lean metoder.

Detta är en öppen kurs som vänder sig till dig som på ett praktiskt sätt önskar lära dig hur man inför och arbetar med Ständig Förbättring med Lean-metoder som bas. Utbildningen lämpar sig för all industriell verksamhet, eftersom vi arbetar med förbättringsprocessen och inte produkten.

Kursinnehåll:

  • Vad är Lean
  • 5S
  • Standardiserat arbetssätt
  • Daglig styrning/målstyrning
  • Problemlösningsarbete
  • Visualisering av produktionsstatus
  • Operatörsträning
  • Ledarrollen
  • Förbättringsarbete-Kaizen

För närvarande är utbildningar i ”Förbättringsarbete genom Lean” inplanerade:

23-24 januari 2018 samt 20-21 mars 2018 i Forsheda

Kursavgiften är 8 900 SEK + moms för två dagar inkl. fika och lunch. Boende, transport och övriga omkostnader ingår ej. Vi har även avtalsrabatter på hotellrum som ni kan ta del av.

Ifall ni deltar på samma kurs med flera personer från Ert företag, så kan vi även erbjuda grupprabatt. Är ni minst 8 personer, så kan ni boka en helt egen kurs för företaget och välja datum.

Do you want to know more?
We will contact you.
Name of the participant: