26. januar: Forbedringsledelse Trening

Vårt neste seminar i serien «Bli bedre til å lede forbedringer» holdes 26. og 27. januarr

 

C2U Academy tilbyr treninger med Norges ledende forbedringsarbeid -”guru”  Bjarne Berg Wig.

Treningene foregår på noen av de beste Lean-bedriftene og støttes av Læringsloser fra disse.

Treningene har 6 læringssløyfer som gir deg læringsutbytte innen

  • Hvordan bygge helhetlig kunnskap for varige forbedringer
  • Hvordan bruke praktisk observasjon og kommunikasjon der det skjer (gemba)?
  • Verktøy for innsamling og analyse av data
  • Hvordan bruke visuell ledelse og A3 kommunikasjon?
  • Hvordan bruke systematisk coaching/forbedringsdialog
  • Plan for egen trening videre

Dette to dagers intense treningsprogrammet svarer på behovet for ferdigheter i systematisk forbedring, problemløsning og bruk av læringshjulet (PDSA). Programmet gir god trening i bruk av A3 kommunikasjon, det helhetlige kunnskapssystemet og kunnskap i bruken av strategiske A3-er.  Målgruppen er Ledere, mellomledere og Lean koordinatorer med grunnleggende Lean kompetanse.

Det er begrenset antall plasser på samlingene.

Les mer om: 

Lean Six Sigma

Lean Ledelse