Først i markedet med banebrytende studium

1_kaizen_Blog Studiet Lærende organisasjon – lærende systemer starter med pilot våren 2016. Virksomheter i vår tid trenger først og fremst å bli dyktigere til å lære. Å starte med utvikling av Lean og kontinuerlig forbedring (KF) danner fundamentet for å bli en ekte lærende organisasjon.

Ledere som har gjennomgått TQM/TKL og Lean ledelse og som har lengre erfaring i praktisering av forbedringsledelse/læringsledelse, har behov for et videregående læreprogram. Det nye studiet Lærende organisasjon svarer på dette behovet.

De mest erfarne Lean bedriftene har behov for mer kompetanse innen lærende organisasjon for å utnytte potensialet de har for ytterligere forbedringer og fornying av verdistrømmer. Både internt i den enkelte virksomhet og i samarbeidet med underleverandører og kunder ligger det store muligheter for forbedring og utvikling.

Les mer om lederutdanning

Virksomheter må utvikle et bedre samspill og samskaping med kunder og leverandører og andre deler av samfunnet rundt virksomheten. Derfor legger det nye studiet vekt på lærende systemer. Studiet vil på samme måte som TKL og Lean ledelse knyttes til utførelse av konkrete forbedrings- og utviklingsprosjekter i egne virksomheter og nettverk.

Studiet gjennomføres etter prinsippene for Lean læring og går over 4 samlinger med læring på nett og i egen virksomhet mellom samlingene. Det gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, TQM Center Norway og C2U Academy. Våren 2016 gjennomfører vi en pilot. Ordinært studium vil bli annonsert tidlig 2016 med estimert oppstart i august 2016.