Lean studiereiser til Japan

Lær Lean Ledelse i Toyotas egen interne treningscampus

Endelig kan vi tilby studiereiser til et av verdens sentrale og mest erfarne fagmiljøer for Lean og kontinuerlig forbedring: Japan. Nå kan du skaffe deg erfaringen som over 400 ledere og mellomledere i skandinaviske virksomheter har dratt stor nytte av de siste årene. Reisen vil gi deg faglig påfyll og en opplevelse for livet.

I våre ”all inclusive” studiereiser til Japan lærer du direkte av dyktige Senseier i virksomheter som: Toyota Motors, HONDA, Denso og Pfeizer.

Vår dyktige veileder og leder for studiereisene til Japan, Mikako Lago-Lengquist, er reiseleder også for reisene i 2017. Mikako har mer enn 12 års erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av studiereisene for totalt over 400 deltakere.

I 2017 tilbyr vi studiereisene Lean Management Production System og Lean management Leadership System. Begge reisene varer i 9 dager og arrangerer som ”All inclusive”. Begge reisene byr på læring ved erfaringsoverføring, forelesninger, Gemba Walks, workshops og dialog med virksomhetenes toppledere innen Lean og kontinuerlig forbedring

Vil du vite mer? Vi kontakter deg.
HVORFOR VELGE C2U Academy?

C2U Academy tilbyr lederutviklingsprogram for endringsledelse. Lederkurs som medfører Lean sertifisering eller konsulenter som hjelper deg med:

læringen du trenger - der du trenger det - når du trenger det