Lederutvikling for toppledere

DSC_0274

Ledergruppa må involvere seg sterkt i arbeidet med endrings- og lærestrategier- Erfaring viser at der virksomheten lykkes med å forankre kompetanseplaner i toppledergruppa, og der lærestrategien blir en sak på topplederes agenda, lykkes man i langt større grad med å skape kompetanseutvikling som får en effekt.

Våre  Lederutvikling læreprogram for toppledere tar hensyn til dette. Vårt mål er å endre måten virksomheter lærer på, og å gjøre læring til en del av virksomhetenes strategiske planarbeid.

Lederutvikling er en sentral del av dette arbeidet. Vi anbefaler at virksomhetens toppledelse deltar i våre åpne kurs og treninger.

Der virksomheten jobber langsiktig sammen med oss, er lederutvikling en del av arbeidet fra kartlegging til oppstart og gjennomføring av virksomhetsinterne læreprogrammer.

Se oversikt av våre andre lean kurs her. 

KONTAKT VÅRE VEILEDERE
Ring 919 18 369
Skriv inn denne koden:For å bruke CAPTCHA, må du ha innstikket Really Simple CAPTCHA installert.
HVORFOR VELGE C2U Academy?
C2U Academy tilbyr lederutviklingsprogram for endringsledelse. Lederkurs som medfører Lean sertifisering eller konsulenter som hjelper deg med: læringen du trenger - der du trenger det - når du trenger det.