C2U Academy og C2U i kraftfullt samarbeid

Det Skiens-baserte konsulentselskapet C2U  har gått tungt inn på eiersiden i Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning (C2U Academy). Endringen innebærer at begge parter satser sterkt på å videreutvikle et godt etablert samarbeid til beste for kompetanseutvikling og kontinuerlig forbedring hos våre kunder.

Lederteamet i C2U går også inn i C2U Academys styre. De to selskapene tar sikte på å utvikle C2U Academy til å bli det viktigste kompetansesenteret for læring på arbeidsplassen. Kompetanseutvikling sees som en sentral del av kontinuerlig forbedring, og C2U Academy vil nå videreutvikle sin metodiske og verktøybaserte plattform for lean læring. Se våre kompetansetilbud høsten 2014 her!