Lean-spel

Lean-spel är en praktisk utbildningsform, där vi har specialiserat oss på att utbilda olika Lean-metoder i en spelsituation som simulerar en verklig arbetssituation. Roligt och informativ introduktion till Lean och Six Sigma. Du får rollen som arbetare, ledare eller chef i en fabrik.

Leanspel är ett roligt och effektivt sätt att lära sig Lean på. Under en dag av praktiskt arbete i simulatorn, får deltagarna en verklighetsbaserad introduktion till hur Lean påverkar arbetsflöde och effektivitet i en organisation. Från totalt kaos när spelet startar, flyttar sig produktionen stadigt framåt och utvecklas gradvis till att bli en effektiv och lönsam verksamhet.

Vi arbetar med flera produktionsomgångar. Mellan varje omgång gör deltagarnas egna reflektioner och arbetar med strukturerade uppföljningsaktiviteter. Vår handledare introducerar nya verktyg så att deltagarna kan förbättra och se sammanhang mellan omgångarna. Nya mål sätts och man reflekterar över resultaten.

Vi erbjuder spel både som öppen utbildning och som internutbildning för grupper på upp till 12 deltagare. Vänligen kontakta oss för mer information om hur du kan använda Leanspel.

Vill du veta mer? Vi kommer att kontakta dig.