Förbättringsarbete genom Lean på Trampbilsfabriken

Nytt upplägg på vår utbildning i Trampbilsfabriken!!

C2U Group har inlett ett samarbete med Vibracoustic i Forsheda, Småland. Fabriken, som är ett framstående företag inom Operational Excellence, är vårt nya campus för Trampbilsfabriken.

C2U Group har sitt Lean Training Center (LTC) i lokaler som upplåtits av Vibracoustic. På LTC tränar och utbildar vi i Lean-metoder, arbetssätt samt att leda förbättringsarbete.

Här finns bl a ”Trampbilsfabriken”, som är en simulationsmiljö med produktion, materialflöde, andon, ledarroller, kvalitetskontroll, visuell styrning, o s v där deltagarna genom praktik får en bättre förståelse för hur man med enkla medel får en bättre lönsamhet och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Trampbilsfabriken som utbildningskoncept utvecklades 2007 i samarbete med Innovatum i Trollhättan samt Vinova. Den användes då som en del i träningsprogrammet för att stärka ledare inom svensk bilindustri. På länken nedan kan du få en känsla för vad träningen innebär.

Lean Management hos Innovatum

Ibland behöver man möjlighet att simulera upplägg och träna situationer där man inte kan vara i egen verksamhet utan att störa och då är Trampbilsfabriken ett utmärkt alternativ.

Leanfilosofin innebär att alla i organisationen ständigt arbetar med att öka kundvärdet genom ständig förbättring. Sedan 2007 har hittills över 700 personer tränats på LTC. Vi har i samarbete med flera högskolor och Campus praktisk träning på just Trampbilsfabriken för deras studenter som en ordinarie del i deras studieprogram.

Vi erbjuder både öppna kurser samt företagsspecifika utbildningar. Utbildningarna lämpar sig för all verksamhet, eftersom vi arbetar med förbättringsprocessen och inte produkten.

Exempel på teman som kan ingå i träningar:

 • Vad är Lean
 • 5S
 • Standardiserat arbetssätt
 • Daglig styrning/målstyrning
 • Problemlösningsarbete
 • Andon
 • Kanban
 • Visualisering av produktionsstatus
 • Operatörsträning
 • Ledarrollen
 • Förbättringsarbete – Kaizen

Vi sätter ihop ett program som fyller Era behov eller så deltar Ni på våra öppna utbildningar. Låter det intressant? Hör av Er till info@c2ugroup.com.

Vill du veta mer? Vi kommer att kontakta dig.
Deltagarens namn: