Lean A3-analys

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla en problemlösarkultur på djupet i din organisation
Ständig kontroll och påbackning av medarbetare, beskriver det din ledarroll?

Kursmål

Hur får man till ett organisatoriskt lärande? Genom att träna A3 som är ett ledningsverktyg får du ett stegvis praktiskt sätt att angripa detta.

Vi tittar på den nuvarande situationen, gräver djupt för att finna grundorsakerna till problemen. Åtskilliga motmedel övervägs – inte bara den till synes mest uppenbara lösningen. En implementeringsplan läggs noggrant upp och vi samlar omsorgsfullt in fakta för att se om våra motmedel faktiskt har förbättrat situationen.

Processen, som vi tillsammans följer över tid, löser problem samtidigt som medarbetarna utvecklas. I denna workshop får du träna dig hur detta sker.

Vad gör en Lean ledare för att inte ta över ansvaret för en uppgift? Hur balanserar du mellan att delge din egen expertis och fungera som support för den som ska utföra uppgiften?

För att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete framgångsrikt ställs särskilda krav på dig som ledare. Angreppssättet vi tränar ger dig en mer motiverande och stödjande roll där fakta och reflektion utgör en naturlig del. Utifrån en strukturerad teknik tränas du i att utveckla drivkraften, lärandet och kapaciteten hos medarbetaren. Vi utgår från egna verkliga problemställningar, vilket gör att utbildningen ger återbäring till verksamheten direkt.

Utbildningen är baserad på vår kollega John Shooks bok ”Lean Management med hjälp av A3 Analyser” och är översatt av oss. Lean Concepts har ensamrätt på kursens utformning och innehåll kopplat till boken, vilket gör denna utbildning unik i Sverige.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla en problemlösarkultur på djupet i din organisation, där du utgör en viktig kugge. Denna kurs passar för dig som har erfarenhet av Leanarbete och vill träna så väl din egen som medarbetarnas tankesätt och beslutsfattande.

Kursprogram

Kursen består av tre block under 4 dagar.

BLOCK – A:

Dag 1: Processen för problemlösning och arbete med egen problemställning.

Dag 2: Praktiskt träning i Lean tankesätt.

BLOCK – B:

Dag 3: Fortsatt arbete med problemställning och arbete med orsaksanalys.

BLOCK – C:

Dag 4: Förankring och uppföljning.

Deltagarens namn: