Lean Introduktion

Kursen ger en introduktion till begreppet Lean och hur det används inom administration, tjänster och service.

Lean är ett tanke- och arbetssätt som inte ska jämföras med traditionella effektiviserings-, kvalitets- och ledningssystem. Fokus ligger på att kunden/mottagaren ska få rätt kvalitet, i rätt tid utan att ta mer resurser i anspråk.

Det unika med Lean är att man tittar på ett arbetsflöde ur ett tvärfunktionellt perspektiv, vilket betyder att personer och avdelningar involveras över “gränserna”. Tillsammans förebygger man slöserier såsom att korrigera, rätta och leta. Lean engagerar, stimulerar och berör alla.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill förstå och känna till begreppet Lean.

Kursmål

  • Få en övergripande bild av Lean tanke- och arbetssätt.
  • Hur och var kan en Lean resa börja?
  • Vilka resultat är det möjligt att förvänta sig?

Kursprogram

En halvdags workshop (09.00-14.30) som innehåller:

  • Lean begreppet.
  • Från tankesätt till arbetssätt.
  • Vad är värdeskapande och vad är inte värdeskapande? (här tar vi hjälp av era egna exempel för gemensamt lärande)
  • Praktiska exempel från olika verksamheter inom privat och offentlig sektor.
Deltagarens namn: