Lean-kontoret

Vi kan erbjuda en ny utbildning i Administration & Service som vi kallar för LEANKONTORET . Det är en upplevelsebaserad utbildning som är anpassad för kontorsmiljö och handlar om att förstå hur man kan förbättra administrationen av tjänsteprocesser genom att arbeta med olika Leanverktyg.

1_Sertifisering

Under två intensiva dagar arbetar deltagarna i en simulerad företagsmiljö, där uppgiften är att ta hand om kunder som vill hyra kontor. Startläget liknar en verklighet med många problem som man kan känna igen från sitt dagliga arbete och under två dagar arbetar deltagarna med att förbättra både sitt arbetssätt så väl som hela ärendeprocessen. En viktig ingrediens är slutkundens upplevelse av hur företaget fungerar.

Begrepp som deltagarna kommer att arbeta med är bl.a.: 5S, standardiserat arbete, visualisering, takt och processflödeskartläggning. Mycket fokus kommer att ligga på att mäta resultatet av de olika sessionerna mha nyckeltal samt hur man förbättrar slutkundens upplevelse av tjänsten.

Denna utbildning kan även ges som en företagsintern utbildning på det egna företaget. Antal deltagare 10-16 personer.  Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer? Vi kommer att kontakta dig.
Deltagarens namn: